Địa chỉ: Bình Định
 • Phạm Thị Thúy Kiều
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân sư phạm mầm non
  • Điện thoại:
   0352909037
  • Email:
   thuykieumg.ts2010@gmail.com
 • Tạ Thị thu Sương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên- Tổ trưởng chuyên môn
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân sư phạm mầm non
  • Điện thoại:
   0969954059
  • Email:
   thusuongbinhhoa@gmail.com
 • PHAN THỊ MẬU
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân sư phạm mầm non
  • Điện thoại:
   0978989141
  • Email:
   mgbinhhoa@yahoo.com